plantbreeding

تاریخ: پنجشنبه 07 مهر 1390 ساعت: 13:53 بازدید: 547 نویسنده: مجتبی لطفی

 

اثر مقادیر مختلف پرتو گاما بر روی رشد و نمو گیاه تک لپه گندم و دو لپه لوبیا:

افزایش روز افزون جمعیت بشری یکی از معضلات دنیای متمدن امروزی است که خود مشکلات جدیدی از جمله کمبود مواد غذایی در اکثر نقاط جهان و بخصوص کشورهای در حال توسعه به همراه داشته است. در تامین غذا برای چنین جمعیت در حال رشدی، کشت گیاهان زراعتی گندم(گیاه تک لپه) و لوبیا (گیاه دو لپه) به دلیل دارابودن ارزش غذایی بالا اهمیت ویژه أی پید کرده است.


انرژی-هسته-ای-و-کاربرد-آن-در-کشاورزی انرژی-هسته-ای-و-کاربرد-آن-در-کشاورزی انرژی-هسته-ای-و-کاربرد-آن-در-کشاورزی انرژی-هسته-ای-و-کاربرد-آن-در-کشاورزی انرژی-هسته-ای-و-کاربرد-آن-در-کشاورزی امتیاز : 946 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 07 مهر 1390 ساعت: 13:53 بازدید: 507 نویسنده: مجتبی لطفی

برای مطالعه نحوه توارث مقاومت به گسترش قارچ Fusarium graminearum در سنبله های گندم در

دانلود


نحوه-توارث-مقاومت-به-فوزاریوم-سنبله-در-شش-رقم-گندم-(Triticum-aestivum-L.)-: نحوه-توارث-مقاومت-به-فوزاریوم-سنبله-در-شش-رقم-گندم-(Triticum-aestivum-L.)-: نحوه-توارث-مقاومت-به-فوزاریوم-سنبله-در-شش-رقم-گندم-(Triticum-aestivum-L.)-: نحوه-توارث-مقاومت-به-فوزاریوم-سنبله-در-شش-رقم-گندم-(Triticum-aestivum-L.)-: نحوه-توارث-مقاومت-به-فوزاریوم-سنبله-در-شش-رقم-گندم-(Triticum-aestivum-L.)-: امتیاز : 873 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 01 اردیبهشت 1393 ساعت: 00:43 بازدید: 576 نویسنده: مجتبی لطفی

 

ارزیابی مقاومت به خشکی  یونجه های گرمسیری

 

چکیده :

 

به منظور ارزیابی مقاومت به خشکی یونجه های گرمسیری هفت رقم یونجه شامل یونجه یزدی بومی ، یونجه یزدی  سلکسیون شده ، ‌بغدادی ، مساسرسا  ، بمی ، سنتتیک و نیک شهری در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار بصورت دو آزمایش جداگانه طی دو سال مورد بررسی قرار گرفتند . در آزمایش اول دور آبیاری 6 روز و در آزمایش دوم دور آبیاری 9 روز اعمال گردید . نتایج تجزیه مرکب دو ساله عملکرد علوفه خشک در هر دو آزمایش نشان داد که ارقام یونجه نیک شهری و بغدادی عملکرد کمتری داشته و از ادامه آزمایش حذف گردیدند . در سال سوم 5 رقم یونجه انتخابی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات مورد مقایسه قرار گرفتند .دور آبیاری 9 و 12 روز به عنوان فاکتور اصلی در کرتهای اصلی قرار گرفت و ارقام یونجه در کرتهای فرعی قرار داشتند و آزمایش در چهار تکرار انجام شد . علوفه خشک حاصل از چین های مختلف در مجموع به عنوان عملکرد علوفه خشک هر واحد آزمایشی منظور و تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها انجام شد و نتایج نشان داد که با افزایش دور آبیاری از 9 روز به 12 روز عملکرد علوفه خشک کاهش می‌یابد و ارقام نیز واکنش متفاوتی نشان دادند و بطور کلی  رقم مساسرسا با عملکرد علوفه خشک 37/18 تن در هکتار برتر از سایر ارقام بوده است. اثرات متقابل نیز نشان داد که در دور آبیاری 12 روز رقم یونجه یزدی بومی به خشکی مقاومتر است و با عملکرد 93/14 تن در هکتار علوفه خشک نسبت به سایر ارقام در شرایط خشکی عملکرد بیشتری داشته است .

کلمات کلیدی : مقاومت به خشکی ،‌یونجه یزدی ، دور آبیاری


ارزیابی-مقاومت-به-خشکی-یونجه-های-گرمسیری ارزیابی-مقاومت-به-خشکی-یونجه-های-گرمسیری ارزیابی-مقاومت-به-خشکی-یونجه-های-گرمسیری ارزیابی-مقاومت-به-خشکی-یونجه-های-گرمسیری ارزیابی-مقاومت-به-خشکی-یونجه-های-گرمسیری امتیاز : 668 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: چهارشنبه 03 فروردین 1390 ساعت: 16:22 بازدید: 949 نویسنده: مجتبی لطفی

گیاهان منبع مهمی از دارو در طی هزارن سال می باشند. حتی امروزه، مرکز سلامت جهانی تخمین زده است که بالاتر از ۸۰درصد از مردم هنوز بر روی درمانهای سنتی مثل استفاده از علف ها تکیه دارند. گیاهان دارویی منابع خیلی مهمی از داروهای حفاظت کننده ی زندگی برای اکثریت جمعیت جهان می باشد. روش های بر پایه ی بیوتکنولوژی برای انتخاب, دستورزی و حفظ ژنوتیپ های بحرانی گیاهان دارویی مهم می باشد. باززایی درون شیشه ای, پتانسیل خیلی قوی را برای تولید گیاهان با کیفیت بالا از لحاظ دارویی دارا می باشد. حفاظت سرمایی یک روش حفاظت در مدت زمان طولانی, در نیتروژن مایع است و فرصتی را برای حفظ گیاهان دارویی در معرض خطر مهیا می کند.

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.موضوعات:بیوتکنولوژی ,
اصلاح-نباتات،-بیوتکنولوژی-در-گیاهان-دارویی اصلاح-نباتات،-بیوتکنولوژی-در-گیاهان-دارویی اصلاح-نباتات،-بیوتکنولوژی-در-گیاهان-دارویی اصلاح-نباتات،-بیوتکنولوژی-در-گیاهان-دارویی اصلاح-نباتات،-بیوتکنولوژی-در-گیاهان-دارویی امتیاز : 915 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: چهارشنبه 03 فروردین 1390 ساعت: 16:19 بازدید: 544 نویسنده: مجتبی لطفی

تکنولوژی DNA نوترکیب امکان توسعه کامل حشره کش های بیولوژیکی جدید را فراهم ساخت که مزایای عامل کنترل بیولوژیکی کلاسیک را داشت، اما اثرات زیان آور کمتری را نسبت به آن داشت. بیوتکنولوژی چندین فرصت منحصر بفرد را ایجاد می کند که عبارتند از:

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.موضوعات:بیوتکنولوژی ,
مهندسی-ژنتیک-گیاهان-زراعی مهندسی-ژنتیک-گیاهان-زراعی مهندسی-ژنتیک-گیاهان-زراعی مهندسی-ژنتیک-گیاهان-زراعی مهندسی-ژنتیک-گیاهان-زراعی امتیاز : 893 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: چهارشنبه 03 فروردین 1390 ساعت: 16:17 بازدید: 902 نویسنده: مجتبی لطفی

در بیشتر مطالعات ژنتیکی و زیست مولکولی مثل مطالعه‌ی ساختار و فعالیت ژن‌ها از ای.کولای که یک پروکاریوتی است به عنوان میزبان استفاده می‌شود به طوری که حامل‌های ژنی متنوعی برای آن طراحی و ساخت شده است.

باکتری(پروکاریوت)

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.موضوعات:بیوتکنولوژی ,
ناقل‌های-ژن-کلونینگ-برای-یوکاریوت‌ها ناقل‌های-ژن-کلونینگ-برای-یوکاریوت‌ها ناقل‌های-ژن-کلونینگ-برای-یوکاریوت‌ها ناقل‌های-ژن-کلونینگ-برای-یوکاریوت‌ها ناقل‌های-ژن-کلونینگ-برای-یوکاریوت‌ها امتیاز : 846 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: چهارشنبه 03 فروردین 1390 ساعت: 16:15 بازدید: 332 نویسنده: مجتبی لطفی

پتانسیل استفاده از ویروسهای گیاهی برای مهندسی ژنتیک گیاه توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. روش کلی شامل دستورزی ژنوم ویروس به منظور حذف ژنهای عامل بیماری و تکثیر ویروس آلوده کننده و نگهداری ژنهای لازم برای آلودگی اولیه و تکثیر می باشد.به جای ژنهای حذف شده، میتوان تراتبی از DNAی دلخواه برای استحاله گیاه را به نحو مطلوب، وارد ویروس کرد.به منظور به دست آوردن استحاله پایدار در نسلهای آینده،DNAی وارد شده به سلولها، بایستی با کروموزومهای گیاه ادغام شود و جزئی از ساختمان کروموزومهای گیاه گردد.

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.موضوعات:بیوتکنولوژی ,
تراریختی-با-استفاده-از-ویروسها-به-عنوان-ناقل تراریختی-با-استفاده-از-ویروسها-به-عنوان-ناقل تراریختی-با-استفاده-از-ویروسها-به-عنوان-ناقل تراریختی-با-استفاده-از-ویروسها-به-عنوان-ناقل تراریختی-با-استفاده-از-ویروسها-به-عنوان-ناقل امتیاز : 749 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: چهارشنبه 03 فروردین 1390 ساعت: 16:13 بازدید: 2463 نویسنده: مجتبی لطفی

مارکرها انواع مختلفی دارند. در یک تقسیم بندی کلی می توان مارکرها  را به صورت زیر دسته بندی کرد:

۱- مارکرهای فنوتیپی

۲- مارکرهای مولکولی

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.موضوعات:بیوتکنولوژی ,
انواع-مارکرها انواع-مارکرها انواع-مارکرها انواع-مارکرها انواع-مارکرها امتیاز : 1141 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: چهارشنبه 03 فروردین 1390 ساعت: 16:09 بازدید: 569 نویسنده: مجتبی لطفی

دو روش از انتقال ژن به گیاهان

1. بمباران ژنی

   کارایی این روش در انتقال ژن برای اولین بار با بیان موقتی ژن در اپیدرم پیاز توسط کلین و همکاران (1987) و بعداً با بیان موقت ژن های gus و cat در ذرت و برنج ، سویا و گندم گزارش گردید . این روش امروزه برای ترا ریزش اکثر گونه های گیاهی و برخی حیوانات و قارچها و باکتری ها مورد استفاده قرار می گیرد. اساس این روش بر این استوار است که DNA مورد نظر که بر روی ذرات ریز طلا و یا تنگستن رسوب داده شده، با فشار بالای هوای فشرده و یا با استفاده از یک تفنگ ژنی بیولیستیک به طرف بافت هدف پرتاب می گردند .این روش علاوه بر این که برای تراریزش اکثر گونه های گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد ، برای مطالعات پایه ای تراریزش ، تغییرات بیان ژن ها ، در مطالعات مربوط به درک نقش اجزای ضروری ژنها ، آنالیز سریع نواحی پیش بر از لحاظ اجزای افزاینده و خاموش کننده نسخه برداری ، اثرات اینترون و نقش نواحی خاتمه دهنده در بیان ژنها پایداری mrna و در مطالعات مربوط به بیان اختصاصی ژنها در بافتها کاربرد دارد.

برای مشاهده کامل مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید. 

 موضوعات:اصلاح نباتات ,
دو-روش-از-انتقال-ژن-به-گیاهان دو-روش-از-انتقال-ژن-به-گیاهان دو-روش-از-انتقال-ژن-به-گیاهان دو-روش-از-انتقال-ژن-به-گیاهان دو-روش-از-انتقال-ژن-به-گیاهان امتیاز : 778 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: چهارشنبه 03 فروردین 1390 ساعت: 16:05 بازدید: 343 نویسنده: مجتبی لطفی

اصلاح نباتات:

اهلی نمودن گیاهان یکی از مهمترین وقایع کشاورزی در دنیای جدید است. هدفهای کلی اصلاح نباتات افزایش عملکرد در واحد سطح بهتر نمودن کیفیت محصولات کشاورزی و تولید مواد اولیه مورد نیاز جوامع انسانی است. ارقام و واریته‌های اصلاح شده گیاهان زراعی و زینتی هر ساله از کشوری به کشور دیگر انتقال داده می‌شود. بدین طریق کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی افزایش یافته و احتیاجات فراورده‌های زراعی رفع می‌شود. در اغلب گیاهان یک یا چند ژن باارزش اقتصادی فراوان دارد. ژنهایی که حساسیت و مقاومت گیاهان را نسبت به امراض و آفات کنترل می‌کنند در اولویت برنامه‌های اصلاح نباتات قرار دارند. هدف اصلاحگر نبات نباید در توسعه روشهای معمول کشت نباتات اصلاحی منحصر گردد بلکه بایستی همواره در جستجوی ترکیبات نو از ژنوتیپهای مطلوب باشد.

هدف اصلاحی نهایی در هر برنامه اصلاحی افزایش عملکرد می‌باشد. در شرایط نا مساعد افزایش عملکرد به طریق اصلاح نباتات به مقدار کم و صرف زمان طولانی ممکن است ژنهای کنترل کننده عملکرد برای بروز حداکثر پتانسیل خود به عوامل محیطی تولید وابسته می‌باشند. به طور کلی عمدترین اهداف اصلاح نباتات را می‌توان در عناوین زیر خلاصه می‌شود.

برای مشاهده ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.موضوعات:اصلاح نباتات ,
مهندسی-ژنتیک-یا-اصلاح-نباتات مهندسی-ژنتیک-یا-اصلاح-نباتات مهندسی-ژنتیک-یا-اصلاح-نباتات مهندسی-ژنتیک-یا-اصلاح-نباتات مهندسی-ژنتیک-یا-اصلاح-نباتات امتیاز : 866 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

آخرین مطالب

مطالب محبوب

صفحات مطالب

1|2|3|4|5|
نظرسنجی
نظرتون در مورد مطالب سایت چیه:

نتايج|| آرشیو نظرسنجی